Category Archives: Kỹ năng Excel

Hướng dẫn cách đánh số trang trong excel

Khi bạn thao tác trên các trang tính Excel có quá nhiều trang tính và [...]

Tách chuỗi văn bản trong excel theo dấu phẩy, khoảng trắng

Khi bạn thao tác với các dữ liệu có dấu phẩy hay khoảng trắng thì [...]

Hướng dẫn loại bỏ dấu tiếng việt trong excel

Sử dụng bảng tính Excel không còn quá xa lạ với mọi người. Khi thao [...]

Chia sẻ một số cách xuống dòng trong excel

Excel là một phần mềm không quá xa lạ với mọi người khi làm việc. [...]

Hướng dẫn dùng hàm sum và các ví dụ trong excel

Excel có rất nhiều hàm để chúng ta áp dụng vào công việc hàng ngày. [...]

Cách sử dụng hàm mid trong excel như thế nào

Khi làm việc với Excel thì tiếp xúc với rất nhiều loại hàm khác nhau [...]

Hướng dẫn cách xóa dòng trống trong excel đơn giản

Khi chúng ta làm việc với bảng tính Excel thì tiếp xúc với rất nhiều [...]

Giới thiệu về hàm find và hàm search trong excel

Phần mềm Excel có rất nhiều loại hàm để hỗ trợ cho chúng ta trong [...]

Một số cách ẩn và hiện cột trong excel

Khi làm việc và thao tác trên Excel thì có rất nhiều vấn đề mà [...]

Một số cách đổi chữ hoa thành chữ thường trong excel

Khi bạn xử lý dữ liệu thì có rất nhiều tình trạng dữ liệu gặp [...]

Website UNIACE có sử dụng Cookie và thu thập thông tin cá nhân của học viên tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng theo quy định của pháp luận. Tiếp tục sử dụng Website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý về các điều khoản này. Xem thêm chi tiết tại https://uniace.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/