GIỚI THIỆU VỀ UNIACE

Chào các bạn, mình là Minh Nhật, Founder của UNIACE.

Đồng thời, mình là thành viên ban cố vấn phát triển chương trình mới và cũng là huấn luyện viên chính trong các chương trình đào tạo chuyên sâu tại UNIACE.

Với sứ mệnh thu hẹp khoảng cách tri thức về tư duy đột phá, dữ liệu và công nghệ giữa Việt Nam với thế giới, UNIACE đang thực hiện các chương trình đào tạo chuyên sâu cho thế hệ trẻ và cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho mọi doanh nghiệp.

XEM THÊM

365+ NGÀY SỐNG TRỌN

Cộng đồng các thành viên có mong muốn hoàn thiện bản thân mỗi ngày nhằm hiện thực hóa các khát vọng và mục tiêu cuộc sống thông qua việc tạo ra giá trị thật cho xã hội thông qua khám phá công thức thành công phổ quát dựa trên khóa học về “Thinking, Well-being, and Behavior”, từ nền tảng đó, phát triển lợi thế cạnh tranh khác biệt xoay quanh các công nghệ mới nổi và đổi mới sáng tạo. 

THAM GIA
One Life Live Once 1

GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO

One Life Live Once 2

KHÓA HỌC NGẮN HẠN

One Life Live Once 3

KHÓA HỌC CHUYÊN MÔN

One Life Live Once 4

ĐỊNH HƯỚNG 365+

One Life Live Once 5

COACHING 1-1