Các hàm mới trong Excel 365

Các hàm mới trong excel 365 là gì? Bạn đang tìm hiểu về excel 365 và muốn biết các cập nhật về tính năng mới nhất. Mời theo dõi những thông tin Uniace chia sẻ ngay sau đây.

Vào khoảng tháng 1/2016 Excel đã cập nhật cho người đăng kí Excel phiên bản 365 6 chức năng tính toán và 1 biểu đồ. Sáu chức năng đó là CONCAT, TEXTJOIN, IFS, SWITCH, MAXIFS và MINIFS. Biểu đồ là funnel chart. Ít nhất hai trong số các chức năng tính toán ở đây đã có sự cải tiến vượt bậc so với trước đây.

CẬP NHẬT TÍNH NĂNG

Một trong những khía cạnh khó hiểu hơn của Excel phiên bản 365 là không phài ai cũng nhận được bản cập nhật trong cùng một ngày. Những người đăng kí Home, Personal hoặc University sẽ nhận được cập nhật trước tiên. Bằng cách này, nếu có lỗi, nó sẽ chỉ xảy ra với nhiệm vụ ít hơn – các bảng tính quan trọng mà chúng tôi lưu giữ ở trang chủ.

Sau khi có đủ người dùng Home tìm thấy tính năng này và không gặp sự cố, thì Microsoft sẽ giới thiệu các bản cập nhật mới cho người đăng ký Excel phiên bản 365 Business. Nếu bạn thực sự muốn nhận các bản cập nhật mới trước, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office (Home, Personal, Mac hoặc University) hoặc chương trình Bản phát hành đầu tiên nếu bạn là người đăng ký doanh nghiệp.

Bài viết liên quan: Các thủ thuật trong Excel –  Bài giới thiệu các thủ thuật excel cơ bản, đặc biệt là các phím tắt trong excel giúp bạn thao tác nhanh hơn.

CONCAT – KẾT NỐI NHIỀU Ô

Excel trước đây đã cung cấp một hàm CONCATENATE. Nếu bạn muốn chọn 10 ô gắn lại với nhau, bạn phải đặt tên riêng từng ô: =CONCATENATE(A1,A2,A3,A4,……,A10). Hàm CONCAT mới có thể chấp nhận một dải ô: =CONCAT(A1:A10)

Như bạn có thể thấy trong ô C2 của hình 1, các giá trị đã được nối với nhau mà không có bất kỳ dấu phân cách nào. THAY THẾ là một chức năng mới khác TEXTJOIN. Cú pháp của hàm là =TEXTJOIN(delimiter, ignore_empty, text1…). Với chức năng này, bạn có thể phân tách từng giá trị bằng dấu cách, dấu phẩy hoặc dấu cách. Bạn cũng có thể loại trừ các ô trống xuất hiện trong phạm vi. Như bạn có thể thấy ở ô C5 trong hình 1 sẽ cho ra kết quả đẹp hơn về tính thẩm mỹ.

Các hàm mới trong Excel 365 1
h1. Các hàm mới trong excel 365

TRÁNH LỒNG GHÉP CÁC HÀM IF

Bạn có thể đã gặp phải các tình huống trong Excel trong đó một công thức thực hiện một loạt các kiểm tra logic. Nếu điểm trên 92 thì cho điểm A. Nếu trên 85 thì cho điểm B. Nếu trên 70 thì cho điểm C, v.v. Mặc dù có thể kiểm tra logic với hàm VLOOKUP, ( xem thêm về  cấu trúc hàm vlookup ) nhưng cách tiếp cận thường là lồng một loạt các hàm IF: = IF (A2> 92, “A”, IF (A2> = 85, “B”, IF (A2> 70, “ C ”, IF (A2> 65,“ D ”,“ F ”)))). Khi bạn hoàn thành loạt hàm IF này, bạn cần đảm bảo đóng tất cả các dấu ngoặc đơn.

Nhưng, sau này Excel đã cập nhật phiên bản hàm IFS số nhiều. Sau bài kiểm tra logic đầu tiên và câu trả lời nếu đúng, bạn chỉ cần khởi chạy vào bài kiểm tra logic tiếp theo: = IFS (A2> 92, “A”, A2> 85, “B”, A2> 70, “C”, A2> “65 ”, D). Khái niệm hơi khó là làm thế nào để hoàn thành hàm IFS nếu không có điều nào trong số này là đúng.

Bạn có thể cố gắng viết một bài kiểm tra logic để xử lý điều kiện “tất cả các điều kiện khác”. Ví dụ: bạn có thể sử dụng A2 <= 65, “F” để kết thúc hàm IFS. Tuy nhiên, cũng có thể chỉ cần sử dụng True làm phép kiểm tra logic để hoàn thành hàm. Điều đó sẽ buộc đối số tiếp theo được sử dụng trong tất cả các trường hợp khác. Công thức được sử dụng trong cột B của Hình 2 sử dụng True làm đối số tiếp theo.

Các hàm mới trong Excel 365 2
h2. Các hàm mới trong excel 365

Trong ví dụ này, hàm IFS vẫn còn dư thừa, vì tất cả các phép thử logic đang kiểm tra giá trị của A2. Hàm SWITCH mới xử lý tình huống bạn đang so sánh một số giá trị khác nhau với cùng một biểu thức. Công thức trong cột C của Hình 2 chỉ định một trạng thái dựa trên loại chữ cái trong B2.

Trong công thức, đối số đầu tiên của B2 là giá trị mà tất cả các bài kiểm tra trong tương lai sẽ được so sánh. Nếu điểm F, thì học sinh đó không đạt. Nếu điểm là D, thì học sinh đó đang trong thời gian kiểm tra. Tất cả các điểm khác được chỉ định trạng thái Đạt.

Bài viết liên quan: Hướng dẫn sử dụng Power Query để chuẩn hóa dữ liệu– Hướng dẫn cách chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật tự động file excel bằng Power Query

MAX HOẶC MIN VỚI NHIỀU ĐIỀU KIỆN

Excel đã từng giới thiệu các hàm SUMIFS, COUNTIFS và AVERAGEIFS, chúng có thể cho phép bạn chỉ định lên đến 127 cặp tiêu chí, Bất kỳ bản ghi nào phù hợp với tất cả các tiêu chí đều được tính tổng, đếm hoặc tính trung bình. Bản cập nhật sau này của Excel phiên bản 365 đã bổ sung các chức năng mới để tìm các giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất bằng cách sử dụng MAXIFS hoặc MINIFS (xem Hình 3).

Các hàm mới trong Excel 365 3
h3. Các hàm mới trong excel 365

NHỮNG SỰ CẢI TIẾN KHÁC

Funnel charts (được tìm thấy trong menu biểu đồ Waterfall và Stock trên tab Insert).  Và tất cả các ứng dụng Office hiện có một chủ đề mới với dải băng màu đen (xem Hình 4). Điều này được cho là tuyệt vời cho những diễn giả đang làm việc trong môi trường hậu trường tối. Thật không may, tôi không biết nhiều kế toán sử dụng bảng tính trong bóng tối.

Các hàm mới trong Excel 365 4
h4. Các hàm mới trong excel 365 – Những sự cải tiến khác

TÓM LẠI, với những tính năng được cải tiến ưu việt Microsoft hy vọng sẽ có nhiều người dùng hướng đến sử dụng phần mềm bằng cách thức đăng ký Excel phiên bản 365.

Cập nhật các bài viết hữu ích khác tại Uniace tại Chuyên Đề Excel

Trả lời

Website UNIACE có sử dụng Cookie và thu thập thông tin cá nhân của học viên tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng theo quy định của pháp luận. Tiếp tục sử dụng Website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý về các điều khoản này. Xem thêm chi tiết tại https://uniace.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/