UNIACE ANALYTICS CHALLENGE (UAC)

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Đây là bài kiểm tra đặc biệt chuyên dùng cho mục đích đánh giá năng lực cốt lõi của các cá nhân muốn theo đuổi con đường nghề nghiệp về phân tích dữ liệu. Các câu hỏi và tình huống được cập nhật mỗi năm 1 lần để kịp thời điều chỉnh với tốc độ phát triển của công nghệ và yêu cầu công việc hằng năm.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Quyền lợi đặc biệt dành cho ứng viên đạt từ 8 điểm trở lên:

 1. Có 2 tiếng trao đổi riêng về định hướng nghề nghiệp và lộ trình phát triển với anh Nguyễn Minh Nhật – UNIACE CEO.
 2. Được hỗ trợ 100% học phí tất cả các khoá trong lộ trình học theo từng cá nhân được đề xuất bởi anh Nhật từ cuộc trao đổi trên.
 3. Có 1 quyền chọn đóng góp tự nguyện để tham gia cộng đồng đặc biệt chuyên hỗ trợ mục đích học online bằng tiếng anh về các chủ đề nâng cao hằng năm từ các chuyên gia và trường học uy tín trên thế giới.
  • Đây là cộng đồng mà anh Nhật đã xây dựng trong thời gian đi dạy và chia sẻ qua các lớp tại các trung tâm để giúp các cá nhân có cùng đam mê về dữ liệu liên tục phát triển không ngừng dựa trên chia sẻ chi phí để học và không sử dụng cho mục đích thương mại.
  • Danh mục các chương trình học đã cập nhật cho hội viên:
   • Năm 2015: Power Pivot Training by Rob Collie, The Grand Master. ($349)
   • Năm 2016: Power Query Academy by Microsoft MVP. ($350)
   • Năm 2017: The Excel VBA Handbook Course by Paul Kelly, VBA Expert. ($399)
   • Năm 2018: Power BI Dashboard Design Course + Datacamp + Udemy Program by Data Experts. ($500)
   • Năm 2019: Data Science And Big Data Analytics: Making Data-Driven Decisions by MIT Professors. ($899)
   • Năm 2020: Business Analytics: Decision-Making Using Data by Cambridge Professors. ($2000)
   • Năm 2021: Story Telling Expert Course – evaluating…

Quyền lợi chung khác bao gồm:

 1. Học bổng hỗ trợ chi phí 50% tất cả chương trình tại Uniace đối với các ứng viên đạt từ 5 điểm trở lên.
 2. Học bổng hỗ trợ chi phí 30% tất cả chương trình tại Uniace đối với các ứng viên đạt từ 3 điểm trở lên.
 3. Tất cả các ứng viên đã tham gia làm bài và gửi kết quả để được chấm điểm đều được nhận một bản đánh giá rất chi tiết về kết quả bài làm (và cơ hội việc làm nếu phù hợp do Uniace cộng tác với các đơn vị tuyển dụng) và nhận được quà tặng lưu niệm từ Uniace.

CÁCH THỨC THAM GIA

Đăng ký thông tin tham dự theo mẫu sau để nhận được hướng dẫn về bài kiểm tra.

Trả lời

Website UNIACE có sử dụng Cookie và thu thập thông tin cá nhân của học viên tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng theo quy định của pháp luận. Tiếp tục sử dụng Website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý về các điều khoản này. Xem thêm chi tiết tại https://uniace.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/