Hướng dẫn cách dùng hàm date

Khi thao tác trên Excel thì chắc chắn bạn sẽ gặp rất nhiều các loại hàm, loại hàm về ngày tháng năm cũng có rất nhiều. Trong đó, hàm DATE cũng là một loại hàm về ngày tháng năm. Và hàm DATE thường xuất hiện nhiều trong các bảng biểu liên quan đến ngày tháng như hiệu suất công việc các ngày, so sánh thông tin các ngày, xuất – nhập kho các ngày trong tháng… Nếu như bạn mới bắt đầu làm việc với hàm DATE thì bài viết này sẽ hướng dẫn cách dùng hàm DATE.

Hướng dẫn cách dùng hàm date

Hàm DATE

Hàm DATE là loại hàm khi dùng sẽ trả về trả về kết quả số cho một ngày cụ thể. Công thức hàm DATE là:

DATE(year, month, day)

Trong đó:

Year dùng để chỉ năm. Excel sẽ diễn giải đối số năm theo hệ thống năm đã được thiết lập trên máy tính của bạn. Theo mặc định trong hệ thống ngày tháng này. 

Month là một số của các số nguyên đại diện cho tháng trong năm, từ 1 đến 12. 

Day cũng là một số nguyên tương ứng với ngày trong tháng, từ 1 đến 31.

Những lưu ý khi sử dụng hàm DATE

Nếu năm nằm trong khoảng 1900 và 9999 thì giá trị đó sẽ được sử dụng trong năm.

Và nếu số năm bạn nhập nằm trong khoảng giữa 0 và 1899, thì Excel sẽ tính số năm bạn mà bạn đã nhập bằng cách cộng thêm số được chỉ định vào năm 1900. Ví dụ: =DATE (100, 12, 31) Excel sẽ trả về ngày 31 tháng 12 năm 2000, do bạn nhập 100 thì Excel sẽ hiểu là (1900+100).

Bạn nhập năm không nằm trong khoảng từ 0 đến 9999, hàm DATE sẽ trả về #NUM! lỗi.

Đối với tháng, nếu tháng lớn hơn 12, Excel sẽ cộng thêm số dư của tháng đó vào tháng 1 của năm được chỉ định. Ví dụ: = DATE (2020, 15, 6) trả về kết quả ngày 6 tháng 3 năm 2021, số dư của tháng là 3 (15-12), tháng 12 là hết năm thì khi đó sẽ bắt đầu tính lại vào tháng 1 năm sau sẽ được tháng bạn muốn có.

Tháng có giá trị nhỏ hơn 1, Excel sẽ tự động trừ đi số tháng đó và trừ thêm 1, kể từ tháng đầu tiên của năm được chỉ định. Ví dụ: = DATE (2021, -5, 1) trả lại ngày 1 tháng 7 năm 2020, Excel sẽ tính bắt đầu tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, trừ đi 6 tháng.

Đối với ngày nếu được nhập như các giá trị của tháng thì Excel sẽ tính giá trị của nó dựa trên các nguyên tắc tương tự như mô tả ở trên.

Việc cung cấp giá trị âm nghe có vẻ vô lý nhưng thật ra trên thực tế giá trị âm đó trở nên khá hữu ích, ví dụ trong công thức phức tạp chuyển đổi tuần.

Để tránh bị nhầm lẫn khi nhập giữa năm và tháng thì khi nhập năm bạn nên nhập bốn số thay vì chỉ nhập hai số cuối. Ví dụ nếu bạn chỉ nhập là 01 thì máy sẽ hiểu là 1901 chứ không phải là 2001. Vì vậy khi nhập năm bạn nhập cả bốn số để tăng thêm sự chính xác.

Ví dụ về hàm DATE

Để có thể hiểu rõ về cách sử dụng hàm DATE thì chúng ta cần có ví dụ rõ ràng. Dưới đây sẽ là những ví dụ về hàm DATE mà chúng ta thường gặp và sử dụng.

Ví dụ 1: Những thao tác cơ bản về hàm DATE

=DATE (2020, 8, 25) khi dùng thao tác này sẽ trả về kết quả ngày 25 tháng 8 năm 2020.

=DATE(YEAR(TODAY()), 1, 1) dùng công thức này hàm cho kết quả ngày đầu tiên của năm hiện tại.

=DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY(), 1) hàm này sẽ cho kết quả ngày đầu tiên của tháng hiện tại trong năm hiện tại.

Kết quả minh họa:

Hướng dẫn cách dùng hàm date 1

Ví dụ 2: Dùng hàm DATE để có giá trị ngày tháng năm dựa trên dữ liệu của ô khác

Hàm DATE linh hoạt khi có thể dùng dữ liệu của ô khác để trả về ở ô nhập công thức.

Khi nhập công thức: =DATE(A2,A3,A4) sẽ có kết quả là ngày, tháng, năm dựa vào dữ liệu của ô A1, A2, A3.

Hướng dẫn cách dùng hàm date 2

Ví dụ 3: Hàm DATE biến đổi chuỗi dữ liệu thành một ngày

Đôi khi do một sai xót nào đó mà bạn nhập dữ liệu vào Excel nhưng thành một chuỗi dữ liệu nên Excel không thể nhận ra được là định dạng ngày tháng năm. Khi đó, nếu bạn không biết thì chúng ta phải mất thời gian để đánh lại toàn bộ dữ liệu. Nhưng nếu bạn biết một thủ thuật đối với hàm DATE thì không phải mất thời gian như vậy.

Nếu như bạn có chuỗi dữ liệu ở ô A1 thì chúng ta sẽ có cú pháp như sau:

=DATE (RIGHT(A2,4), MID(A2,3,2), LEFT(A2,2)) 

Hướng dẫn cách dùng hàm date 3

Ví dụ 4: Cộng và trừ ngày tháng năm

Excel là phần mềm lưu trữ các ngày như là một chuỗi số và hoạt động trên những con số của chuỗi số đó trong công thức và tính toán. Chính vì lí do đó, khi bạn muốn cộng hoặc trừ một số ngày của một ngày nhất định, chúng ta cần phải chuyển ngày đó sang số thứ tự đầu tiên bằng cách sử dụng hàm DATE.

Thêm ngày thì bạn dùng phép cộng với công thức sau:

=DATE(2020, 8, 20) + 10

Trừ ngày, dùng phép trừ với công thức sau:

=DATE(2020, 8, 20) – 10

Trừ hay cộng đi một ngày, kể từ ngày hôm nay:

=TODAY() – DATE(2022, 2, 20)

=TODAY() + 10

Minh họa:

Hướng dẫn cách dùng hàm date 4

Bài viết này giúp chúng ta tìm hiểu về khái niệm và cách dùng của hàm DATE. Hi vọng bài viết này đã cho bạn biết rõ hơn về cách dùng của hàm DATE, chúc bạn áp dụng thành công hàm DATE vào công việc.

Tham khảo các bài viết hữu ích khác của Uniace tại Chuyên Đề Excel

Team Content Uniace

Trả lời

Website UNIACE có sử dụng Cookie và thu thập thông tin cá nhân của học viên tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng theo quy định của pháp luận. Tiếp tục sử dụng Website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý về các điều khoản này. Xem thêm chi tiết tại https://uniace.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/