Cách dùng hàm sumifs trong excel

Sumifs là một hàm cơ bản trong Excel, loại hàm tính toán trong Excel. Thường nếu tính tổng chúng ta sẽ tính bằng hàm Sum và nếu muốn tính tổng nhưng có điều kiện sẽ là Sumif. Nhưng khi có quá nhiều điều kiện thì chúng ta sẽ sử dụng hàm Sumifs. Vậy cách dùng hàm Sumifs như thế nào? Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn!

Cách dùng hàm sumifs trong excel

Hàm Sumif

Như đã nói ở trên thì hàm Sumifs sẽ tính tổng nhưng sẽ phức tạp hơn bởi có nhiều điều kiện hơn. Cú pháp của hàm là:

SUMIFS(Sum_range,Criteria_range1,Criteria1,Criteria_range2,Criteria2,…)

Trong đó:

 • Sum_range: Là phạm vi ô tính muốn tính tổng dữ liệu. Phạm vi này có thể là một ô duy nhất, một dải ô hoặc các dải ô được đặt tên. Và Excel có thể tự lọc ra các ô tính có chứa dữ liệu trong phạm vi ô để tính tổng có điều kiện.
 • Criteria_range1: Là phạm vi ô thứ nhất để áp dụng đánh giá theo điều kiện thứ nhất.
 • Criteria1: Là điều kiện đầu tiên cần phải đáp ứng. Điều kiện này có thể là dạng văn bản, số, hoặc một công thức, một biểu thức hay một tham chiếu ô.
 • Criteria_range2, criteria2,…: Là các cặp phạm vi và điều kiện khác mà bạn có thể thêm vào cú pháp của hàm.

Những lưu ý khi sử dụng hàm Sumifs

 • Mỗi ô trong phạm vi sum_range sẽ được cộng tổng khi thỏa mãn tất cả các điều kiện tương ứng.
 • Các ô trong sum_range có chứa True được coi là 1, các ô chứa False được coi là 0.
 • Các ô trong sum_range có chứa TRUE được coi là 1, các ô chứa FALSE được coi là 0.
 • Criteria có thể dùng ký tự dấu hỏi chấm (?) thay cho ký tự đơn, dấu sao (*) thay cho một chuỗi. Nhưng nếu điều kiện là dấu hỏi chấm hay dấu sao thì phải nhập thêm dấu ~ ở phía trước, giá trị điều kiện là văn bản để trong dấu “”.
 • Hàm Sumifs trong Excel hoạt động với biểu thức logic với AND, nghĩa là mỗi ô trong đối số sum_range chỉ được tính tổng nếu tất cả các điều kiện được chỉ định là đúng cho ô đó.

Cách dùng Sumifs qua các dạng bài ví dụ

DẠNG 1: DÙNG HÀM SUMIFS VỚI CÁC PHÉP SO SÁNH

Cách dùng hàm sumifs trong excel 1
Dùng hàm Sumifs với các phép so sánh

Cho bảng như trên, bạn hãy tính tổng tất cả các sản phẩm có loại A từ 300 trở lên. 

Yêu cầu của bài thì chúng ta nhận biết được rằng chúng ta sẽ sử dụng đến dấu của các phép so sánh (>, <, =). Và các cột chúng ta sẽ sử dụng đến là “Cột Số lượng” và “Cột Loại sản phẩm”. Chúng ta sẽ có công thức sau:

SUMIFS (“Cột Số lượng”, “Cột Loại sản phẩm”, “A”, “Cột Số lượng”, “> = 300”)

Cách dùng hàm sumifs trong excel 2
Dùng hàm Sumifs với các phép so sánh

Lưu ý: Khi dùng các dấu so sánh thì phải luôn đặt trong dấu ngoặc kép.

DẠNG 2: DÙNG SUMIFS VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ NGÀY THÁNG NĂM

Cách dùng hàm sumifs trong excel 3
Dùng Sumifs với điều kiện là ngày tháng năm

Cho bảng như trên, hãy cho biết số lượng sản phẩm đã mua được trong 7 ngày qua, bao gồm luôn cả ngày hôm nay.

Theo yêu cầu của đề bài, chúng ta biết được là điều kiện cần dựa trên ngày hiện tại. Nên sẽ sử dụng hàm Today() để làm điều kiện. Công thức tinh với dạng bài này là:

SUMIFS(“Cột Số lượng”,”Cột Ngày mua hàng”,”>=”&TODAY()-7,”Cột Ngày mua hàng”,”<=”&TODAY())

Cách dùng hàm sumifs trong excel 4
Dùng Sumifs với điều kiện là ngày tháng năm

Ghi chú: Thời điểm hiện tại là 21/11/2021

DẠNG 3: HÀM SUMIFS VỚI Ô TRỐNG VÀ KHÔNG TRỐNG

Cách dùng hàm sumifs trong excel 5
Hàm Sumifs với ô trống và không trống

Có bảng như trên, hãy cho biết những sản phẩm nào chưa được giao hàng.

Yêu cầu của đề bài, có nghĩa là chúng ta cần tổng các giá trị tương ứng với các ô không rỗng trong cột C và các ô rỗng trong cột D. Và công thức của bài này sẽ là hàm Sumifs với 2 điều kiện:

SUMIFS(“Cột Số lượng”,”Cột Ngày bán”,”<>”,”Cột Ngày giao”,”=”)

Cách dùng hàm sumifs trong excel 6
Hàm Sumifs với ô trống và không trống

DẠNG 4: DÙNG HÀM SUMIFS CÓ ĐIỀU KIỆN OR

Cho bảng dữ liệu:

Cách dùng hàm sumifs trong excel 7
Dùng hàm Sumifs có điều kiện Or

Chúng ta sẽ làm một ví dụ với bảng dữ liệu trên. Hãy tìm tổng số sản phẩm được giao hàng ở tháng 11, có Loại sản phẩm là A, B, D.

Ví dụ này chúng ta sẽ áp dụng công thức:

SUMIFS(“Cột Số lượng”,”Cột Loại sản phẩm”,”A”,”Cột Ngày giao”,”>1/11/2021”,”Cột Ngày giao”,”<=30/11/2021”)+

SUMIFS(“Cột Số lượng”,”Cột Loại sản phẩm”,”B”,”Cột Ngày giao”,”>1/11/2021”,”Cột Ngày giao”,”<=30/11/2021”)+

SUMIFS(“Cột Số lượng”,”Cột Loại sản phẩm”,”D”,”Cột Ngày giao”,”>1/11/2021”,”Cột Ngày giao”,”<=30/11/2021”)

Cách dùng hàm sumifs trong excel 8
Dùng hàm Sumifs có điều kiện Or

Đối với dạng bài tập như ví dụ trên dùng công thức Sumifs+Sumifs, tuy rằng dài dòng nhưng sẽ dễ hiểu và quan trọng nhất là sẽ cho kết quả chính xác hơn. Nếu như dùng các hàm khác có thể sẽ ngắn nhưng sẽ ra kết quả không chính xác.

Những lợi ích khi chúng ta áp dụng hàm Sumifs vào trong Excel

 • So với các hàm khác thì hàm Sumifs bạn có thể  thêm đến 127 điều kiện hay tiêu chí một lần. Nhưng nếu bạn cho quá nhiều điều kiện hay tiêu chí thì có thể sẽ dẫn đến các sai sót, gây nên chúng ta thu nhập được kết quả sai. Vì vậy tốt nhất thì các bạn cố gắng viết ngắn gọn.
 • Khi viết hàm Sumifs thì những ô thuộc dãy tiêu chí, không được có bất kì ô trống nào. Bởi vì, nếu có ô trống thì Excel sẽ cho kết quả trả về là “không thực hiện được”. Do đó, kki sử dụng hàm Sumifs nên cẩn thận kiểm tra và điền đầy đủ vào các dãy, đặc biệt criteria range để được kết quả chính xác.
 • Trong công thức của hàm Sumifs thì bạn cũng có thể sử dụng “?” là tìm kiếm một chữ cái và “*” là phần còn lại sau các chữ cái cụ thể nào đó.

Qua bài viết này hi vọng bạn đã biết và hiểu rõ hơn về hàm Sumifs cũng như cách sử dụng. Trong Excel có rất nhiều loại hàm, nhóm hàm giúp các bạn tính toán nhanh hơn, nhưng bạn phải xác định được đặc điểm dữ liệu thì mới chọn được sử dụng loại hàm nào. Chúc bạn áp dụng thành công hàm Sumifs!

Tham khảo các bài viết hữu ích khác của Uniace tại Chuyên Đề Excel

Team Content Uniace

Trả lời

Website UNIACE có sử dụng Cookie và thu thập thông tin cá nhân của học viên tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng theo quy định của pháp luận. Tiếp tục sử dụng Website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý về các điều khoản này. Xem thêm chi tiết tại https://uniace.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/