Cách dùng hàm Count và hàm Counta trong excel

Khi nhắc đến Excel thì không thể nhắc đến các loại hàm. Để đếm dữ liệu thì bạn có thể sử dụng hàm CountCounta. Chắc hẳn rằng ai cũng biết 2 hàm này khi nhắc đến tên. Nhưng bạn đã biết và hiểu rõ cách sử dụng của hàm Count và Counta chưa? Bài viết này sẽ hướng dẫn rõ ràng cho bạn biết cách dùng hàm Count và Counta.

Cách dùng hàm count và hàm counta trong excel

Hàm Count

Hàm Count là hàm dùng  đếm số lượng ô có chứa các số, đồng thời đếm các số có trong danh sách tham đối. Sử dụng hàm Count để biết số mục nhập trong trường số nằm trong phạm vi hoặc dãy số. Cú pháp của hàm Count là:

COUNT(Value1, [Value2], …)

Trong đó:

  • Value1: Bắt buộc, vì mục đầu tiên, tham chiếu ô hoặc phạm vi trong đó bạn muốn đếm số.
  • Value2, …: Tùy chọn. Nhưng chỉ tối đa 255 mục, tham chiếu ô hoặc phạm vi bổ sung trong đó bạn muốn đếm số.

Hàm Counta

Hàm Counta là loại hàm dùng để đếm các ô chứa bất kỳ kiểu thông tin nào, gồm cả giá trị lỗi và văn bản trống (“”). Cú pháp của hàm này cũng tương tự như hàm Count nhưng ở cuối chữ Count sẽ có thêm chữ a. Cú pháp là:

COUNTA(Value1, [Value2], …)

Trong đó:

  • Value1: Bắt buộc, vì đối số đầu tiên đại diện cho giá trị mà bạn muốn đếm.
  • Value2, …: Tùy chọn, vì đây là các đối số bổ sung đại diện cho giá trị mà bạn muốn đếm, tối đa 255 đối số.

Những lưu ý khi sử dụng hàm Count và Counta

  • Hàm Count chỉ đếm những đối số là số, ngày tháng, hay các chữ thể hiện số. Với những đối số là giá trị lỗi hay các chữ không thể dịch thành số sẽ không đếm được. 
  • Nếu đối số là mảng, hàm Count sẽ không đếm các ô rỗng, các giá trị logic, text, hay giá trị lỗi trong mảng. 
  • Như vậy, những dữ liệu trên nếu bạn cần đếm gồm các giá trị logic, text, hay các giá trị lỗi, bạn sử dụng hàm Counta, với cùng cú pháp.

Cách dùng hàm Count và Counta trong Excel

BÀI TẬP SỬ DỤNG HÀM COUNT

Ví dụ 1: Đếm xem có bao nhiêu sản phẩm còn trong kho trong bảng tính cho dưới đây:

Cách dùng hàm Count và hàm Counta trong excel 1
Bài tập sử dụng hàm count

Ta sẽ có công thức để đếm là:

COUNT(“Cột Trong kho”)

Cách dùng hàm Count và hàm Counta trong excel 2
Bài tập sử dụng hàm count

Bài ví dụ ở trên sử dụng công thức Count để đến dữ liệu ở trong cùng một dãy ô liên tiếp. Vậy khi chúng ta muốn đếm dữ liệu không tiếp giáp sẽ làm như thế nào? Mời bạn đến với ví dụ 2.

Ví dụ 2: Hãy đếm số ô có trong cột trong kho và cột giá ở bảng bên dưới.

Cách dùng hàm Count và hàm Counta trong excel 3
Bài tập sử dụng hàm count

Ở ví dụ trên các ô nằm liền kề, nhưng bài này các ô không nằm liền kề. Nên chúng ta sẽ công thức hàm Count như sau để đếm:

COUNT(“Cột Trong kho”,”Cột Giá”)

Tương tự như bài trên, chúng ta chỉ cần thêm dấu “,” và tiếp tục thêm vùng mà chúng ta muốn đếm vào là được.

Cách dùng hàm Count và hàm Counta trong excel 4
Bài tập sử dụng hàm count

Một vài mẹo nhỏ để bạn có thể sử dụng:

  • Nếu bạn muốn đếm những số thỏa mãn những tiêu chí và điều kiện nhất định thì bạn có thể sử dụng hàm Countif hay Countifs.
  • Nếu ngoài số, bạn muốn đếm cả các ô chứ văn bản, giá trị logic và các lỗi thì sử dụng hàm Counta.
  • Hàm Counta có thể đếm các ô có chứa giá trị (không tính ô để trống)

BÀI TẬP SỬ DỤNG HÀM COUNTA

Ví dụ 1: Đếm các ô có dữ liệu trong Cột giá trong bảng bên dưới:

Cách dùng hàm Count và hàm Counta trong excel 5
Bài tập sử dụng hàm counta

Để có thể đếm hết các ô có dữ liệu không phân biệt dữ liệu là chữ hay số chúng ta sẽ sử dụng hàm Counta:

COUNTA(“Cột giá”)

Cách dùng hàm Count và hàm Counta trong excel 6
Bài tập sử dụng hàm counta

Ví dụ 2: Đếm các ô có dữ liệu có trong cột Trong kho và cột Giá:

Khi đếm ô nhưng ở nhiều vùng thì chúng ta sẽ thực hiện, công thức tương tự như trên nhưng chỉ cần thêm dấu “,” và chọn vùng cần đếm là được. Chúng ta có công thức như sau:

COUNTA(“Cột Trong kho”,”Cột Giá”)

Cách dùng hàm Count và hàm Counta trong excel 7
Bài tập sử dụng hàm counta

Đó là những ví dụ về hàm Counthàm Counta, mong rằng bạn sẽ hiểu và áp dụng hai hàm này một cách có hiệu quả và dễ dàng.

Sự khác nhau cơ bản của hàm Count và hàm Counta

Sự khác biệt cơ bản nhất của hàm Counthàm Counta là về mặt chức năng:

Hàm Count được sử dụng để lấy số lượng mục nhập số trong một phạm vi hoặc mảng. Các ô chứa số 0 hoặc ngày được bao gồm trong phép tính Count. Nhưng, hàm Counta đếm tất cả các ô không trống và các giá trị trong danh sách các đối số, bất kể các ô sử dụng loại dữ liệu nào.

Do có sự khác nhau về mặt chức năng, vì vậy khi sử dụng hai loại hàm này bạn nên chú ý kĩ các loại dữ liệu mà bạn muốn sử dụng. Vì nếu bạn không xác định  loại dữ liệu trước mà bạn dùng tùy tiện một trong hai hàm Count hay Counta sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả của bạn. Sẽ dẫn đến kết quả không chính xác ảnh hưởng đến kết quả công việc của bạn sẽ không tốt. 

Như vậy bài viết này đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm Counthàm Counta trong Excel để các bạn có thể áp dụng vào việc tính toán và thống kê dữ liệu. Hi vọng bạn có thể hiểu hơn về cách sử dụng hàm đếm trong Excel cũng như ứng dụng nó trong công việc. Chúc bạn thành công!

Tham khảo các bài viết hữu ích khác của Uniace tại Chuyên Đề Excel

Team Content Uniace

Trả lời

Website UNIACE có sử dụng Cookie và thu thập thông tin cá nhân của học viên tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng theo quy định của pháp luận. Tiếp tục sử dụng Website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý về các điều khoản này. Xem thêm chi tiết tại https://uniace.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/