Làm thế nào để cộng trừ ngày tháng trong excel

Khi công việc của bạn phải quản lý những dữ liệu là ngày, tháng, năm thì cần phải thao tác các phép tính cộng, trừ với ngày, tháng, năm. Nếu chỉ là những ngày ngắn bạn có thể đếm bằng cách thủ công, nhưng với những dữ liệu lớn hơn và khoảng thời gian cần tính toán cũng lớn hơn thì việc đếm thủ công sẽ rất khó khăn. Ở bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cộng trừ ngày, tháng trong Excel để bạn có thể thực hiện một cách nhanh chóng.

làm thế nào để cộng trừ ngày tháng trong excel

Trừ ngày trong Excel

VÍ DỤ 1: Trừ trực tiếp

Với cách này chúng ta chỉ cần đặt phép trừ giữa hai ô ngày tháng muốn trừ là được.

cách cộng trừ ngày tháng trong excel 1

VÍ DỤ 2: Trừ từ ngày hiện tại

Để trừ một ngày từ ngày hôm nay, bạn chỉ cần sử dụng hàm TODAY và trừ bình thường như trên là được:

cách cộng trừ ngày tháng trong excel 2

Lưu ý với dạng bạn muốn đếm ngày thì bạn nên chọn định dạng dữ liệu là số, nếu không thì Excel sẽ mặc định dạng dữ liệu là ngày, tháng.

VÍ DỤ 3: Sử dụng hàm DATE để trừ

Bạn cũng có thể dùng hàm DATE để trừ ngày tháng. Chúng ta sẽ có công thức của hàm DATE trừ:

DATE(2021,12,10)-DATE(2021,12,5)

cách cộng trừ ngày tháng trong excel 3

Cộng hay trừ ngày trong Excel

VÍ DỤ 1: Cách cộng thêm ngày vào một ngày có sẵn

Chúng ta có công thức chung để thực hiện cộng thêm ngày vào một ngày có sẵn là:

Date + N ngày

Trong đó, ngày chúng ta có thể nhập bằng nhiều cách:

 • Là một ô tham chiếu.
 • Sử dụng hàm DATE (năm, tháng, ngày)
 • Là kết quả của một hàm khác.

Minh họa các cách nhập ngày, ngày hiện tại là 12/12/2021:

cách cộng trừ ngày tháng trong excel 4

 

 

 

 

 

cách cộng trừ ngày tháng trong excel 5

 

 

 

 

 

cách cộng trừ ngày tháng trong excel 6

Lưu ý: Nếu khi bạn làm giống cách nhưng không ra kết quả là ngày tháng năm, thì bạn chọn ô đó, rồi vào Format Cells để chỉnh sửa định dạng của dữ liệu là Date hoặc bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp trên tab Number.

VÍ DỤ 2: Cách cộng thêm ngày vào một ngày có sẵn

Tương tự như cách cộng ngày vào thì trừ ngày chỉ khác là thay thế phép cộng thành phép trừ. Chúng ta cũng sẽ có công thức:

Date – N ngày

Và cũng có các cách trừ như cách cộng:

 • Là một ô tham chiếu.
 • Sử dụng hàm DATE (năm, tháng, ngày)
 • Là kết quả của một hàm khác.

Cách trừ minh họa:

cách cộng trừ ngày tháng trong excel 7

 

 

 

 

 

cách cộng trừ ngày tháng trong excel 8

 

 

 

 

 

cách cộng trừ ngày tháng trong excel 9

 

 

 

Cách cộng hoặc trừ tuần

VÍ DỤ 1: Cách cộng thêm số tuần vào một ngày có sẵn

Công thức sẽ là:

Ô chứa ngày, tháng, năm + N tuần * 7

Minh họa:

cách cộng trừ ngày tháng trong excel 10

VÍ DỤ 2: Cách cộng thêm số tuần vào ngày hiện tại

Công thức sẽ là:

TODAY()+N tuần *7

Minh họa:

cách cộng trừ ngày tháng trong excel 11

VÍ DỤ 3: Cách trừ đi số tuần vào ngày có sẵn 

Công thức:

Ô chứa ngày, tháng, năm – N tuần * 7

Minh họa:

cách cộng trừ ngày tháng trong excel 12

VÍ DỤ 4: Cách trừ đi số tuần vào ngày hiện tại

Công thức:

TODAY() – N tuần * 7

Minh họa:

cách cộng trừ ngày tháng trong excel 13

Cách cộng hoặc trừ ngày, tháng, năm

VÍ DỤ 1: Cộng hoặc trừ tháng vào một ngày với hàm DATE

Khi bạn muốn cộng số ngày vào một ngày có sẵn thì chúng ta phải viết số ngày muốn cộng vào một ô. Chúng ta sẽ có công thức là:

DATE(YEAR(A2),MONTH(A2)+$C$2,DAY(A2))

cách cộng trừ ngày tháng trong excel 14

Các hoạt động của công thức trên gồm các bước sau:

 • Năm của ngày trong ô A2;
 • Tháng của ngày trong A2 + số tháng mà bạn chỉ định trong ô C2 và
 • Ngày của ngày trong A2.

Nếu bạn muốn trừ thì bạn có thể làm một trong hai cách sau:

 • Nhập vào ô ngày cộng là số âm. Công thức vẫn sẽ như cũ:

DATE(YEAR(A2),MONTH(A2)+$C$2,DAY(A2))

cách cộng trừ ngày tháng trong excel 15

 • Nhập trực tiếp dấu trừ vào công thức:

DATE(YEAR(A2),MONTH(A2)-$C$2,DAY(A2))

cách cộng trừ ngày tháng trong excel 16

VÍ DỤ 2: Cộng hoặc trừ tháng vào một ngày với hàm EDATE

Trong hàm EDATE (Start_date, Months), bạn cung cấp hai đối số:

 • Start_date – ngày bắt đầu đếm số tháng.
 • Months – số tháng để cộng (một giá trị dương) hoặc trừ (một giá trị âm).

Chúng ta sẽ có công thức sau để cộng tháng:

EDATE(A2,C2)

cách cộng trừ ngày tháng trong excel 17

Và khi trừ tháng thì chúng ta cũng có công thức như cộng như chỉ khác là số ngày muốn trừ sẽ để dấu âm. Kết quả là:

cách cộng trừ ngày tháng trong excel 18

Đặc biệt, khi sử dụng hàm EDATE, bạn có thể chỉ định ngày bắt đầu và số tháng để thêm hay trừ trực tiếp trong công thức. Ngày nên được nhập bằng cách sử dụng chức năng DATE hoặc là kết quả của các công thức khác. Ví dụ:

 • Để cộng thêm ta sẽ có công thức:

EDATE(DATE(“Năm, tháng, ngày muốn cộng”),”Số ngày muốn cộng”)

Minh họa:

cách cộng trừ ngày tháng trong excel 19

 • Để trừ đi ngày hiện tại ta sẽ có công thức:

EDATE(TODAY(),”Số ngày muốn trừ”)

cách cộng trừ ngày tháng trong excel 20

Lưu ý: Khi bạn muốn cộng hay trừ bằng cách nhập trực tiếp ngày, tháng, năm và ngày muốn trừ vào. Bạn nên đổi định dạng thành Date để cho ra kết quả là ngày tháng năm.

Trừ hoặc thêm năm vào ngày trong Excel

Thêm năm vào một ngày trong Excel được thực hiện tương tự như thêm tháng. Bạn sử dụng lại hàm DATE (năm, tháng, ngày). Như vậy chúng ta sẽ có công thức:

DATE (YEAR (ngày) + N năm, MONTH (ngày), DAY (ngày))

Minh họa:

Công thức để cộng năm vào:

DATE(YEAR(A2)+C2,MONTH(A2),DAY(A2))

cách cộng trừ ngày tháng trong excel 21

Công thức để trừ năm, bạn chỉ cần nhập vào ô có số năm muốn trừ là số âm là được hay bạn cũng có thể nhập dấu trừ trực tiếp vào công thức:

 • Nhập số âm vào ô, kết quả là:

cách cộng trừ ngày tháng trong excel 22

Nhập dấu trừ trực tiếp vào công thức, kết quả:

cách cộng trừ ngày tháng trong excel 23

Ngoài ra, nếu bạn không muốn nhập số năm muốn trừ hay công vào ô có sẵn bạn cũng có thể nhập trực tiếp.

Minh họa:

cách cộng trừ ngày tháng trong excel 24

Hi vọng bạn đọc qua bài viết đã có thể thực hiện cộng trừ ngày tháng trong Excel. Giúp công việc của bạn sẽ dễ dàng hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.

Tham khảo các bài viết hữu ích khác của Uniace tại Chuyên Đề Excel

Team Content Uniace

Trả lời

Website UNIACE có sử dụng Cookie và thu thập thông tin cá nhân của học viên tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng theo quy định của pháp luận. Tiếp tục sử dụng Website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý về các điều khoản này. Xem thêm chi tiết tại https://uniace.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/