Thang điểm đánh giá (6 sao)

6 = UNIACE làm quá tốt không chê vào đâu được

5 = Cực kỳ ấn tượng

4 = Tốt hơn mong đợi

3 = Bình thường, có thể đoán được

2 = Dưới mức kỳ vọng

1 = UNIACE lừa dối học viên

Nhận xét từ học viên cập nhật Realtime

Website UNIACE có sử dụng Cookie và thu thập thông tin cá nhân của học viên tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng theo quy định của pháp luận. Tiếp tục sử dụng Website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý về các điều khoản này. Xem thêm chi tiết tại https://uniace.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/