KỸ NĂNG DỮ LIỆU CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ THẾ KỶ 21 (BICOUNTANT)

7,000,000 

Thông tin chung:

  • Thời gian truy cập: 12 tháng, xem nội dung chi tiết trong phần mô tả bên dưới.
  • Hình thức: học online bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu với Internet, trên bất kỳ thiết bị nào.
  • Bao gồm: bài giảng được ghi hình, bài tập kèm đáp án, thảo luận trực tiếp.
  • Thanh toán: chuyển khoản hoặc Zalopay hoặc Momo.