KỸ NĂNG TỐI THIỂU ĐỂ PHỎNG VẤN FUNTIONAL ANALYST (BA)

5,000,000 

Thông tin chung:

  • Thời gian truy cập: 12 tháng, xem nội dung chi tiết trong phần mô tả bên dưới.
  • Hình thức: học online bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu với Internet, trên bất kỳ thiết bị nào.
  • Bao gồm: bài giảng được ghi hình, bài tập kèm đáp án, thảo luận trực tiếp.
  • Thanh toán: chuyển khoản hoặc Zalopay hoặc Momo.
Website UNIACE có sử dụng Cookie và thu thập thông tin cá nhân của học viên tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng theo quy định của pháp luận. Tiếp tục sử dụng Website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý về các điều khoản này. Xem thêm chi tiết tại https://uniace.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/