SOFT8. PHÂN TÍCH GỐC RỄ (ROOTCAUSE ANALYSIS)

500,000 

Mã: SOFT8 Danh mục: Danh sách bài học: SOFT8. PHÂN TÍCH GỐC RỄ (ROOTCAUSE ANALYSIS)
Website UNIACE có sử dụng Cookie và thu thập thông tin cá nhân của học viên tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng theo quy định của pháp luận. Tiếp tục sử dụng Website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý về các điều khoản này. Xem thêm chi tiết tại https://uniace.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/