CASE STUDY – TĂNG TRƯỞNG ĐỘT PHÁ THÔNG QUA DỮ LIỆU KINH DOANH

1,000,000 

Phí đăng ký sách này là quỹ để Uniace duy trì các tài khoản nghiên cứu trả phí hằng năm.

Cam kết hoàn tiền 100% nếu sách không mang lại thêm giá trị gì cho bạn.

Cuốn sách này ra đời với sứ mệnh là tài liệu tham khảo đầu tiên tại Việt Nam đề cập chuyên sâu về giá trị của dữ liệu và qui trình ứng dụng dữ liệu để ra quyết định trong thực tiễn. Thông qua việc sử dụng một trường hợp điển hình (case study) của doanh nghiệp hoạt động trong mảng bán lẻ, tác giả mong muốn truyền tải được những nội dung chính sau:

  • Khai thác dữ liệu kinh doanh chắc chắn tạo ra lợi thế cạnh tranh bất kể qui mô doanh nghiệp nhỏ lớn ra sao.
  • Mô tả chân thực cụ thể thế giới công việc của một người làm phân tích dữ liệu chuyên nghiệp.
  • Đúc kết những kiến thức cốt lõi cần phải biết dành cho bất kỳ ai muốn theo đuổi sự nghiệp này.
Website UNIACE có sử dụng Cookie và thu thập thông tin cá nhân của học viên tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng theo quy định của pháp luận. Tiếp tục sử dụng Website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý về các điều khoản này. Xem thêm chi tiết tại https://uniace.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/