BREAKTHOUGH THINKING SET

30,000,000 

Nền tảng của làm việc hiệu suất cao dành cho người đi làm lấy kỹ năng tư duy “phân tích dữ liệu” làm trọng tâm.

Xem thông tin đầy đủ chi tiết tại đây

Xóa
Website UNIACE có sử dụng Cookie và thu thập thông tin cá nhân của học viên tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng theo quy định của pháp luận. Tiếp tục sử dụng Website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý về các điều khoản này. Xem thêm chi tiết tại https://uniace.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/