Hiển thị tất cả 18 kết quả

DATA ANALYSIS EXPRESSIONS

DAX VÀ NGỮ CẢNH CHUYÊN SÂU

5,000,000 

KIẾN THỨC NỀN TẢNG

PIVOT TABLE NÂNG CAO

2,000,000 

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

SQL CƠ BẢN

2,000,000 
Website UNIACE có sử dụng Cookie và thu thập thông tin cá nhân của học viên tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng theo quy định của pháp luận. Tiếp tục sử dụng Website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý về các điều khoản này. Xem thêm chi tiết tại https://uniace.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/