TÓM TẮT CÁC CẤP ĐỘ KIẾN THỨC (DÀNH RIÊNG KHI XEM TRÊN ĐIỆN THOẠI)

NỀN TẢNG (3,500,000/NĂM TRUY CẬP)

Chi tiết thông tin tại đây.

 • Tặng bản quyền Microsoft365 cá nhân.
 • Tặng 1TB Onedrive cá nhân lưu trữ đám mây.
 • Tham gia cộng đồng UNIACE.
 • Truy cập tất cả các khóa học cấp F.
TRUNG CẤP (5,500,000/NĂM TRUY CẬP)

Chi tiết thông tin tại đây.

 • Tặng bản quyền Microsoft365 cá nhân.
 • Tặng 1TB Onedrive cá nhân lưu trữ đám mây.
 • Tham gia cộng đồng UNIACE.
 • Truy cập tất cả các khóa học cấp F.
 • Bình chọn danh sách cập nhật.
 • Hỗ trợ tìm kiếm việc làm phù hợp.
 • Cam kết trả lời thắc mắc sau 48 giờ.
 • Truy cập tất cả các khóa học cấp I.
CAO CẤP (8,000,000/NĂM TRUY CẬP)

Chi tiết thông tin tại đây.

 • Tặng bản quyền Microsoft365 cá nhân.
 • Tặng 1TB Onedrive cá nhân lưu trữ đám mây.
 • Tham gia cộng đồng UNIACE.
 • Truy cập tất cả các khóa học cấp F.
 • Bình chọn danh sách cập nhật.
 • Hỗ trợ tìm kiếm việc làm phù hợp.
 • Cam kết trả lời thắc mắc sau 48 giờ.
 • Truy cập tất cả các khóa học cấp I.
 • Tặng truy cập khóa học Excel VBA chuyên nghiệp.
 • Truy cập thư viện mẫu ý tưởng báo cáo.
 • Hỗ trợ đưa giải pháp cho tình huống phát sinh thực tế của học viên.
 • Truy cập tất cả các khóa học cấp A.
CHUYÊN NGHIỆP (10,000,000/NĂM TRUY CẬP)

Chi tiết thông tin tại đây.

 • Tặng bản quyền Microsoft365 cá nhân.
 • Tặng 1TB Onedrive cá nhân lưu trữ đám mây.
 • Tham gia cộng đồng UNIACE.
 • Truy cập tất cả các khóa học cấp F.
 • Bình chọn danh sách cập nhật.
 • Hỗ trợ tìm kiếm việc làm phù hợp.
 • Cam kết trả lời thắc mắc sau 48 giờ.
 • Truy cập tất cả các khóa học cấp I.
 • Tặng truy cập khóa học Excel VBA chuyên nghiệp.
 • Truy cập thư viện mẫu ý tưởng báo cáo.
 • Hỗ trợ đưa giải pháp cho tình huống phát sinh thực tế của học viên.
 • Truy cập tất cả các khóa học cấp A.
 • Được cấp mã chứng nhận năng lực.
 • Tùy chỉnh lộ trình học theo cá nhân.
 • Ưu tiên cập nhật kiến thức riêng theo yêu cầu.
 • Truy cập tất cả các khóa học cấp E.

CÁC CẤP ĐỘ KIẾN THỨC (ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN THEO NĂM)

Tham khảo chi tiết nội dung các khóa và chương trong từng cấp độ tại đây

CÁC ĐẶC ĐIỂM SO SÁNH

ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CÁC LƯU Ý CHUNG

NỀN TẢNG

(CẤP F)

TRUNG CẤP

(CẤP I)

CAO CẤP

(CẤP A)

CHUYÊN NGHIỆP

(CẤP E)

PHÍ THƯỜNG NIÊN.

3,500,000

5,500,000

8,000,000

10,000,000

PHÍ CHUYỂN ĐỔI Chi tiết.

2,000,000

1,500,000

2,000,000

Tặng bản quyền Microsoft365 cá nhân. Chi tiết.

Tặng 1TB Onedrive cá nhân lưu trữ đám mây.

Tham gia cộng đồng UNIACE. Chi tiết.

Truy cập tất cả các khóa học cấp F.

Bình chọn danh sách cập nhật. Chi tiết.

Hỗ trợ tìm kiếm việc làm phù hợp.

Cam kết trả lời thắc mắc sau 48 giờ.

Truy cập tất cả các khóa học cấp I.

Tặng truy cập khóa học Excel VBA chuyên nghiệp.

Truy cập thư viện mẫu ý tưởng báo cáo.

Hỗ trợ đưa giải pháp cho tình huống phát sinh thực tế của học viên.

Truy cập tất cả các khóa học cấp A.

Được cấp mã chứng nhận năng lực. Chi tiết.

Tùy chỉnh lộ trình học theo cá nhân. Chi tiết.

Ưu tiên cập nhật kiến thức riêng theo yêu cầu.

Truy cập tất cả các khóa học cấp E.

TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ VỀ CHƯƠNG TRÌNH