GIỚI THIỆU VỀ UNIACE

Với sứ mệnh thu hẹp khoảng cách tri thức về dữ liệu và công nghệ giữa Việt Nam với thế giới, UNIACE đang thực hiện các chương trình đào tạo chuyên sâu cho thế hệ trẻ và cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho mọi doanh nghiệp.

XEM THÊM

ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU

SINH VIÊN
University Student

 

0-2 NĂM
Early Career

3-5 NĂM
Mid Career

QUẢN LÝ
Middle Manager

Xây dựng lợi thế cạnh tranh khác biệt
trong kỷ nguyên số.