QUY TRÌNH THỰC HIỆN 3 BƯỚC

Đơn giản – Nhanh chóng – Rõ ràng

1

Bạn thiết lập mục tiêu

Bạn chia sẻ mong muốn thiết lập mục tiêu = Mức lương mới kỳ vọng + Thời điểm đạt được mức lương + Hồ sơ cá nhân của bạn.

Ví dụ: $2k + 31/1/2021 + CV
Vị trí: Business Analyst, Data Analyst, BI Analyst, Analytics Manager, CAO.

2

Uniace lên phương án

Bạn sẽ được thảo luận trực tiếp với huấn luyện viên để chốt phương án huấn luyện dựa theo mục tiêu của bạn.

TÌM HIỂU VỀ HUẤN LUYỆN VIÊN
3

Chúng ta thực hiện

Đây là chương trình đặc biệt chỉ nhận 10 người / tháng để đảm bảo 100% mục tiêu của mọi người sẽ được thực hiện.

(Nếu bạn là người đăng ký thứ 11 thì ngày bắt đầu huấn luyện của bạn sẽ ưu tiên nằm trong tháng kế tiếp)

TÔI MUỐN ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT THÊM