CASE STUDY

Tăng trưởng đột phá thông qua dữ liệu kinh doanh.

Làm thế nào để 1 đơn vị thương mại theo kiểu truyền thông có 5 chi nhánh, 25 nhà phân phối và 2 kênh online có thể tăng trưởng đột phá ngay trong mùa đại dịch Covid-19?