F3.TÌM HIỂU NHANH VỀ CHI TIẾT DỮ LIỆU

TRUY CẬP 12 THÁNG

2,000,000 
1 year of access

Giới thiệu

Chương 1: Pivot Table – Nền tảng của việc xây dựng báo cáo phân tích trên Excel.

Chương 2: Phương pháp tạo báo cáo bằng Pivot Table.

Chương 3: Các tính năng ẩn đặc biệt của Pivot Table ít người biết.

Chương 4: Giải mã bí mật của Pivot Table.

Chương 5: Phân tích Top N trên Pivot Table.

Chương 6: Phân tích dữ liệu có yếu tố thời gian bằng Pivot Table.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Website UNIACE có sử dụng Cookie và thu thập thông tin cá nhân của học viên tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng theo quy định của pháp luận. Tiếp tục sử dụng Website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý về các điều khoản này. Xem thêm chi tiết tại https://uniace.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/