A2.POWER BI DESIGNER NÂNG CAO

TRUY CẬP 12 THÁNG

3,000,000 
1 year of access

Giới thiệu.

Chương 1: Kết nối dữ liệu đặc biệt trong Data Flow.

Chương 2: Các chức năng thêm cột trong Data Flow.

Chương 3: Các chức năng gộp bảng trong Data Flow.

Chương 4: Làm quen với tổ chức dữ liệu trong Data Model.

Chương 5: Các chức năng đặc biệt khi sử dụng Data Model.

Chương 6: Làm quen với một số công thức DAX phức tạp.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Website UNIACE có sử dụng Cookie và thu thập thông tin cá nhân của học viên tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng theo quy định của pháp luận. Tiếp tục sử dụng Website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý về các điều khoản này. Xem thêm chi tiết tại https://uniace.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/