A1.XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÂN TÍCH CỐT LÕI

TRUY CẬP 12 THÁNG

3,000,000 
1 year of access

Giới thiệu

Chương 1:  Phương pháp tính toán chỉ số liên quan tới dữ liệu ngày tháng.

Chương 2:  Phương pháp tính toán chỉ số liên quan tới tỉ trọng.

Chương 3:  Phương pháp tính toán chỉ số liên quan tới phân tích Pareto.

Chương 4:  Phương pháp tính toán chỉ số về bình quân.

Chương 5:  Phương pháp tính toán chỉ số theo giá trị bảng tạm.

Chương 6:  Phương pháp tính toán chỉ số khi dữ liệu không cùng cấp chi tiết.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Website UNIACE có sử dụng Cookie và thu thập thông tin cá nhân của học viên tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng theo quy định của pháp luận. Tiếp tục sử dụng Website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý về các điều khoản này. Xem thêm chi tiết tại https://uniace.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/