Chính sách thanh toán

QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN

Học viên sử dụng 01 trong 03 hình thức thanh toán dưới đây để thực hiện thanh toán tiền mua Khóa học trên cho Ban Quản Trị:

THẺ TÍN DỤNG (VISA VÀ MASTER CARD)

Học viên lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt mua Khóa học trên website https://uniace.vn. Khi sử dụng hình thức thanh toán này, Học viên sẽ phải trả phí dịch vụ cho Ngân hàng/Nhà phát hành thẻ.

TIỀN MẶT

Học viên lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt mua khóa học trên website https://uniace.vn. Học viên đến văn phòng của Ban Quản Trị để thanh toán tiền hoặc nộp tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Ban Quản Trị theo đúng thông tin hướng dẫn khi lựa chọn hình thức thanh toán này.

DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN

Học viên lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt mua khóa học trên website https://uniace.vn. Sau khi lựa chọn hình thức thanh toán này, Học viên sẽ thực hiện trực tiếp các bước thanh toán trên website đối tác của Cổng thanh toán trực tuyến đối tác.

QUY ĐỊNH VỀ HOÀN TRẢ TIỀN MUA KHÓA HỌC

Học viên sẽ được nhận lại tiền mua Khóa học từ Ban Quản Trị trong vòng 10 (mười) ngày làm việc nếu Học viên có đủ điều kiện để được hoàn lại tiền mua Khóa học.

Điều kiện để Học viên được hoàn tiền mua Khóa học là: Học viên gửi thông báo tới email cx@uniace.vn cho Ban Quản Trị về việc không hài lòng với chất lượng của Khóa học, không muốn sử dụng Khóa học và đề nghị Ban Quản Trị hoàn trả lại tiền mua Khóa học, email này phải được gửi tới email của Ban Quản Trị trong vòng 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày kể từ ngày mã kích hoạt được kích hoạt (gọi tắt là “Thời Hiệu Khiếu Nại”) và Học viên chưa học quá 20% số bài học có trong Khóa học. Ban Quản Trị từ chối thực hiện việc hoàn trả tiền mua Khóa học nếu email của Học viên gửi cho Ban Quản Trị nằm ngoài khoảng thời gian của Thời Hiện Khiếu Nại và thời gian học vượt quá 20% số bài học có trong Khóa học.

Các hình thức mà Ban Quản Trị hoàn trả lại tiền mua Khóa học cho Học viên:

  • Học viên cần chỉ định 01 tài khoản ngân hàng trong nước để nhận lại tiền mua Khóa học được hoàn lại và khoản tiền nhận lại sẽ bị khấu trừ phí chuyển khoản theo quy định của ngân hàng;

Thời gian Ban Quản Trị hoàn lại tiền: Trong vòng 05 ngày làm việc chưa bao gồm thời gian chuyển khoản liên ngân hàng.

Khóa học được Học viên trả lại cùng với các phần khuyến mãi tương ứng sẽ được xóa khỏi tài khoản học của Học viên ngay khi Ban Quản Trị đồng ý trả lại tiền mua Khóa học cho Học viên.

QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI KHÓA HỌC

Trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày Học viên thanh toán tiền mua Khóa học cho Ban Quản Trị mà Học viên nhận thấy mình không đủ trình độ để theo học các Khóa học đã mua hoặc do nhầm lẫn trong quá trình xác nhận Khóa học thì Ban Quản Trị sẽ hỗ trợ Học viên chuyển đổi sang Khóa học khác để phù hợp với trình độ của Học viên. Học viên chỉ được chuyển đổi sang các Khóa học có giá bán tương đương hoặc thấp hơn Khóa học đã mua.