Chính sách giao hàng

HOÀN THÀNH GIAO HÀNG

Ngay khi nhận được thanh toán, bạn sẽ nhận được Email xác nhận thanh toán từ cx@uniace.vn vào lúc 9:30 hoặc 13:30. Ngay sau khi nhận được Email này, bạn sẽ nhận được Email thông báo tài khoản được kích hoạt thành công và bạn có thể bắt đầu truy cập để học.

ĐĂNG NHẬP ĐỂ BẮT ĐẦU HỌC

Để có thể tham gia học online trên https://uniace.vn/, bạn cần có tài khoản đăng nhập. Tài khoản này chính là Email mà bạn đã cung cấp khi đăng ký khóa học. Cách đăng nhập tài khoản trên UNIACE như sau:

Bước 1: Truy cập https://uniace.vn/my-account/.

Bước 2: Điền thông tin tài khoản vào màn hình đăng nhập.