Category Archives: Chuyên đề về Power BI

MICROSOFT POWER BI LÀ GÌ?

Xu hướng của thời đại hiện nay đó chính là dữ liệu, con người dùng dữ liệu để làm việc và ra quyết định. Khi làm việc với một khối lượng dữ liệu lớn, thông thường chúng ta phải thể hiện hay trực quan dữ liệu (visualization) thông qua các biểu đổi (graph, chart) để […]