Category Archives: Chuyên đề về Analytics

TẠI SAO AI CŨNG NÊN HỌC KỸ NĂNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU (DATA ANALYTICS)?

Hiện nay, có rất nhiều bạn trẻ lẫn các anh chị đã đi làm một thời gian ở nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau có mong muốn thay đổi nghề nghiệp để trở thành một người làm phân tích dữ liệu chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, cũng có một bộ phận không nhỏ muốn […]

XÂY DỰNG VĂN HÓA RA QUYẾT ĐỊNH BẰNG DỮ LIỆU (DATA-DRIVEN CULTURE)

#Mon #Analytics #NhatCMA #Part1 Việc chuyển hóa thành một tổ chức tổ chức vận hành định hướng dữ liệu (data-driven organization) sẽ luôn gặp phải nhiều thách thức nhưng giá trị to lớn mang lại từ việc sử dụng dữ liệu để ra quyết định là điều đã quá rõ ràng bao gồm tăng trưởng […]

YÊU CẦU MỚI CỦA VIỆC PHÂN TÍCH – NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN BẰNG SỐ LIỆU (DATA STORYTELLING)

#Mon #Analytics #NhatCMA #Part1 Như với bất kỳ câu chuyện nào, một câu chuyện bằng số liệu thì cũng cần phần mở bài, thân bài, kết bài và kế hoạch đề xuất thực thi. Phần lớn những người hành nghề phân tích dữ liệu chuyên nghiệp (Analytics Professional) hiện nay vẫn đang học hỏi không […]

10 NGUYÊN TẮC VÀNG ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG VIỆC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

#Mon #Analytics #NhatCMA #Part1 “Theo một khảo sát của Gartner, chỉ có 20% thông tin đề xuất từ phân tích dữ liệu sẽ mang lại kết quả cụ thể cho tổ chức xuyên suốt năm 2022”. Phân tích dữ liệu thành công không chỉ nằm ở việc thu thập dữ liệu mà cốt lõi là […]