Author Archives: Uniace

Cách đánh số thứ tự trong excel như thế nào

Nếu bạn thao tác trên Excel có quá nhiều dòng có dữ liệu và bạn [...]

Lọc dữ liệu trong excel như thế nào

Khi thao tác trên Excel với phạm vi dữ liệu lớn, ngoài việc tính toán [...]

Các cách định dạng ngày tháng trong excel

Khi dùng Excel thì việc xử lý dữ liệu đã không quá xa lạ với [...]

Các cách dùng và ứng dụng hàm sumproduct trong excel

Trong quá trình tính toán trên Excel bạn đã sử dụng đến rất nhiều các [...]

Có những cách nào để gộp ô trong excel nhưng không mất dữ liệu?

Excel thì đã quá quen thuộc với những ai làm việc và học tập. Nhưng [...]

Làm thế nào để xuống dòng trong một ô tính?

Excel là chương trình máy tính được hầu hết người dùng ưa chuộng khi làm [...]

Cách dùng hàm subtotal và ứng dụng của hàm

Nhắc đến Excel thì không thể không nhắc đến các loại hàm. Hàm Subtotal cũng [...]

Cách dùng hàm sumifs trong excel

Sumifs là một hàm cơ bản trong Excel, loại hàm tính toán trong Excel. Thường [...]

Cách dùng hàm Count và hàm Counta trong excel

Khi nhắc đến Excel thì không thể nhắc đến các loại hàm. Để đếm dữ [...]

Dùng hàm countifs và hàm countif như thế nào?

Trong Excel có rất nhiều nhóm hàm cũng như loại hàm giúp chúng ta thao [...]

Website UNIACE có sử dụng Cookie và thu thập thông tin cá nhân của học viên tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng theo quy định của pháp luận. Tiếp tục sử dụng Website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý về các điều khoản này. Xem thêm chi tiết tại https://uniace.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/