Author Archives: Uniace

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong excel

Excel không chỉ giúp bạn xử lý dữ liệu mà bạn còn có thể vẽ [...]

Cách tính khoảng thời gian trong excel với hàm dateif

Nếu bạn đã làm việc văn phòng thì chắc chắn trong quá trình làm việc [...]

Cách dùng hàm and như thế nào

Đã sử dụng Excel thì việc sử dụng các loại hàm đã không còn xa [...]

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Hlookup

Khi công việc của bạn đã gắn liền trên Excel với xử lý những dữ [...]

Hướng dẫn cách thêm số 0 vào đầu trong excel

Khi bạn đã sử dụng phần mềm Excel để làm việc hay học tập thì [...]

Hướng dẫn cách sử dụng hàm rank và ví dụ cụ thể

Khi bạn làm việc với các bảng dữ liệu trong Excel và bạn muốn phân [...]

Tổng hợp cách tính tổng trong excel

Với những ai đã làm việc trên Excel thì tính tổng trên Excel đã không [...]

Những hàm thông dụng trong excel và các ví dụ cụ thể

Excel là một phần mềm do Microsoft cung cấp cho chúng ta một phần mềm [...]

Làm thế nào để cộng trừ ngày tháng trong excel

Khi công việc của bạn phải quản lý những dữ liệu là ngày, tháng, năm [...]

Cách sử dụng hàm if lồng nhau và một vài ví dụ cụ thể

Mọi người khi đã làm việc hay học tập trên Excel thì việc sử dụng [...]

Website UNIACE có sử dụng Cookie và thu thập thông tin cá nhân của học viên tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng theo quy định của pháp luận. Tiếp tục sử dụng Website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý về các điều khoản này. Xem thêm chi tiết tại https://uniace.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/