KHUNG NĂNG LỰC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

TẢI BẢN TÓM TẮT

Nguyên lý chung để leo nhanh nấc thang nghề nghiệp ở bất kỳ một ngành nghề nào là biết được kỳ vọng công việc ở nấc hiện tại và các nấc tiếp theo. Kim chỉ nam để phát triển là làm tốt nhất kỳ vọng công việc hiện tại và làm thêm những kỳ vọng công việc tiếp theo.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Đây là thư viện kiến thức mà UNIACE xây dựng dành riêng cho cộng đồng những người làm phân tích dữ liệu chuyên nghiệp trong kỷ nguyên số.

Năm trải nghiệm vs Năm kinh nghiệm

Phân tích dữ liệu là một nghề đặc thù mà số năm kinh nghiệm đi làm sẽ không thực sự quan trọng bằng số năm trải nghiệm thực tế các loại công việc có tính chất liên quan trực tiếp tới phân tích dữ liệu. Ngoài ra, các vị trí công việc mà giúp cho một người có thể phát triển năng lực thấu hiểu kinh doanh là một điểm cộng lớn đối với nghề này.

Bản chất hoạt động phân tích dữ liệu

Hoạt động phân tích dữ liệu là một quá trình chuyển hóa dữ liệu (Data) thành thông tin hỗ trợ ra quyết định (Insight). Công thức đơn giản có thể nhớ là Phân tích dữ liệu = Thông tin hữu ích + Đơn giản dễ hiểu.

Khung năng lực phân tích dữ liệu tổng thể

Đây là khung năng lực tổng thể, mỗi giai đoạn nghề nghiệp sẽ cần tập trung vào phát triển một số năng lực then chốt. Xem chi tiết trong phần Năng lực cần có” bên dưới.

Analytics Professional Requirements 5
Năm trải nghiệm: 0-2 năm (Fresh/Junior)

Tên gọi tiêu chuẩn: Functional Analyst

Chức danh phổ biến: Business/Sales/Marketing/Operation/Product/Financial Analyst, Junior BI Analyst

Vai trò: Chuyên viên phân tích của từng phòng ban/chức năng. Là người có năng lực chuyên môn tốt nhất trong việc xử lý và truy xuất dữ liệu

Phạm vi công việc:

  • Hỗ trợ chính cho 1 hoặc tối đa 2 phòng ban/chức năng trong công ty

  • Xoay quanh việc tạo ra các báo cáo hằng ngày phục vụ mục đích vận hành của phòng ban/chức năng

  • Được kỳ vọng là hoàn thành công việc chính xác, kịp thời, rõ ràng, cô đọng

Miêu tả ngắn gọn một ngày làm việc: Nhận yêu cầu và gửi kết quả sớm nhất có thể

Định nghĩa màu: Đỏ (Tập trung làm), Vàng (Tìm hiểu dần), Trắng (Tạm bỏ qua)

Analytics Professional Requirements 7
Năm trải nghiệm: 2-4 năm (Senior/Supervisor)

Tên gọi tiêu chuẩn: Data Analyst

Chức danh phổ biến: Data Analyst, BI Analyst, BI Engineer, Senior BI Analyst

Vai trò: Chuyên viên phân tích dữ liệu của công ty. Khai thác các giá trị phân tích từ dữ liệu để đưa ra các đề xuất thay đổi hoặc cải thiện vận hành cho bất kỳ phòng ban nào có liên quan.

Phạm vi công việc:

  • Hỗ trợ chính cho tất cả các phòng ban/chức năng trong công ty, nhân sự cấp mid-manager & below

  • Tối thiểu: Bao gồm công việc và kỳ vọng giống giai đoạn 0-2 năm

  • Được kỳ vọng là có khả năng chia sẻ thêm các thông tin hỗ trợ ra quyết định

Miêu tả ngắn gọn một ngày làm việc: Sắp xếp ưu tiên, xử lý yêu cầu, và chủ động suy nghĩ

Định nghĩa màu: Đỏ (Tập trung làm), Vàng (Tìm hiểu dần), Xanh (Đã thành thạo), Trắng (Tạm bỏ qua)

Analytics Professional Requirements 8
Năm trải nghiệm: 4+ năm (Manager/Leader)

Tên gọi tiêu chuẩn: Analytics Managers

Chức danh phổ biến: Local/Regional BI Manager, BI Leader, Analytics Lead

Vai trò: Quản lý chức năng phân tích. Quản lý hoạt động phân tích trong công ty và tổng hợp các phân tích đề xuất từ BA và/hoặc DA để trình bày cho các cấp lãnh đạo (BoD).

Phạm vi công việc:

  • Hỗ trợ chính cho tất cả các phòng ban/chức năng trong công ty, nhân sự cấp mid-manager & above

  • Tối thiểu: giữ cho hoạt động khai thác dữ liệu và phân tích được ổn định

  • Được kỳ vọng là có khả năng đưa ra những đề xuất có ảnh hưởng lớn tới kết quả kinh doanh

Miêu tả ngắn gọn một ngày làm việc: Suy nghĩ, phân tích và giao tiếp

Định nghĩa màu: Đỏ (Tập trung làm), Vàng (Tìm hiểu dần), Xanh (Đã thành thạo), Trắng (Tạm bỏ qua)

Analytics Professional Requirements 9

Chưa thực sự thỏa mãn?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp, bạn có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi.

GỬI CÂU HỎI
Website UNIACE có sử dụng Cookie và thu thập thông tin cá nhân của học viên tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng theo quy định của pháp luận. Tiếp tục sử dụng Website đồng nghĩa với việc bạn đồng ý về các điều khoản này. Xem thêm chi tiết tại https://uniace.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/